©2020 Advokatai Ltd. Advokatai Ltd yra ribotosios atsakomybės bendrovė, įregistruota Anglijoje ir Velse. Bendrovės numeris: 07903573, PVM mokėtojo numeris: 284437381. Registruotoji buveinė ir pagrindinė veiklos vykdymo vieta: Peter House, Oxford Street, Manchester, M1 5AN. Mūsų veiklą prižiūri ir leidimą jai nr. 645336 (alternatyvi verslo struktūra) išdavė Advokatų veiklos reguliavimo institucija. Mūsų vadovų vardų ir profesinių kvalifikacijų sąrašą galima gauti mūsų registruotojoje buveinėje.

MAKSIMALIOS KOMPENSACIJOS UŽ ŽALĄ SVEIKATAI

UŽ MAŽESNĮ* MOKESTĮ NEI BYLŲ TVARKYMO KOMPANIJOS

66773404_906208176406496_736887563885530
 

Jei per pastaruosius 3 metus*, ne dėl savo kaltės, patekote į nelaimingą atsitikimą - už tai galite gauti kompensaciją.

Gaukite kompensaciją, kurios nusipelnėte.

 

Ieškiniai dėl nelaimingų atsitikimų darbe

Darbdaviai teisiškai privalo apsaugoti kiekvieną savo darbuotoją nuo nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų. Jei buvote sužalotas nelaimingo atsitikimo darbe metu, galite turėti teisę reikalauti žalos atlyginimo.

Susisiekite

 Dirbame visoje šalyje, galime atvažiuoti pas jus į namus ar ligoninę.

Peter House
Oxford Street
Manchester
M1 5AN

07765556777

Advokatai_LTD_MainVis_2018_KOJA_RGB_3.jp